De meldingen bestemd voor het Centraal Gerechtelijk Meldpunt dienen voortaan via ECOPS op www.ecops.be overgemaakt te worden.

ECOPS is een online meldpunt waar je als internetgebruiker misdrijven op of via het internet kan melden.

Je hoeft je niet te bekommeren over “Wie is er nu juist bevoegd?”, ECOPS zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.

Alvast bedankt voor het begrip en voor de medewerking.

Deze pagina zal u automatisch doorsturen naar de nieuwe website. Indien dit niet zou gebeuren binnen een korte tijd, gelieve dan gebruik te maken van volgende link: www.ecops.beLes messages destinés au Point de contact judiciaire central doivent désormais être envoyés via ECOPS dont l’adresse est www.ecops.be.

ECOPS est un point de contact en ligne où vous pouvez, en tant qu’utilisateur d’Internet, signaler des délits commis sur ou via l’Internet.

Vous ne devez plus vous soucier de « Qui est compétent? », votre demande sera traitée par le bon service.

Nous vous remercions déjà pour votre compréhension et votre collaboration.

Cette page vous redirigera automatiquement vers le nouveau site web. Si cela pose problème, nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien ci-après: www.ecops.be.ECOPS - www.ecops.be ist ein Online Meldepunkt, wo sie als Internetbenutzer den Missbrauch des Internets oder via Internet melden können.

Sie brauchen nicht mehr nach weiteren zuständigen Diensten zu suchen, ihre Anfrage wird sofort an die dafür bestimmte Behörde weitergeleitet.

Sie brauchen nicht mehr nach weiteren zuständigen Diensten zu suchen, ihre Anfrage wiriteren zuständigen Diensten zu suchen, ihre Anfrage wird sofort an die dafür bestimmte Behörde weitergeleitet.


Messages with the Central Judicial Contact Point as destination, have to be sent at ECOPS on the site www.ecops.be

ECOPS is an online complaints department to which the Internet user can report crimes committed on or through the Internet.

You needn’t worry about who is qualified for what, ECOPS makes sure that your report is being investigated by the appropriate service.

Thanks already for your understanding and for your cooperation.

This page will redirect you to the new website. If this does ot happen in a short period of time, please use the following link to go to the new website: www.ecops.be.